Menighetsrådsvalg 10. -17. juni

MENIGHETSRÅDSVALG 2012

I perioden 10. – 17. juni skal vi ha valg til nytt menighetsråd i St. Hallvard menighet.

Det blir presentasjon av kandidatene i Hallvvardsvaka nr 2. Stemmeseddel blir lagt ut på anvist sted.