Nytt om personer

St. Hallvard menighet ønsker p. Janusz Fura ss.cc. velkommen som vår sogneadministrator i p. Sigurd Markussens permisjonsperiode. Vi gir en bredere presentasjon av p. Janusz i Hallvardsvaka senere.

Sr. Faustyna er tilsatt i vikariatet som organist i St. Hallvard kirke i Sara Brødsjøs permisjonstid. Vi gleder oss til å samarbeide med sr. Faustyna som vi kjenner som en av våre søstre. Velkommen til St. Hallvard, sr. Faustyna!