Gratulasjoner til førstekommunionsbarna!

Lørdag 19. mai mottak ca 50 barn sin første hellige kommunion i St Hallvard kirke. Vi gratulerer barna og deres familier og viser to gruppebilder av barna her.

Større utgaver av bildene kan man finne her.