HALLVARDSVAKA NR 2

Hallvardsvaka 2Hallvardsvaka nr 2 er på vei ut til menighetens husstander. I mellomtiden kan den leses her:
204272 Hallvardsvaka 0216 v4LR