Nytt nummer av Hallvardsvaka ferdig

Nr 02/12 er np sendt til trykkeriet, og kan leses her lenge før det kommer i postkassene.