Kirkens bankterminal

Husk at du kan betale både kollekt, kirkebidrag og gave til Caritas i kirkens bankterminal. Legg kvitteringslappen i kollektkurven eller i bøssen i kirken. Husk å merke kvitteringen med tiltenkt formål. Merk lappen Caritas og legg den i Caritasbøssen, eller merk den med kirkebidrag eller kollekt og legg den i kollektkurven eller i kirkebøssen. Lykke til!