MESSETIDER FOR JUL OG NYTTÅR revidert utgave

Det er foretatt noen justeringer i forhold til tidligere publisering av messetider-i-julen-rev messetider for jul og nyttår i St. Hallvard.
Gjeldende tider se nedenfor.