Oppstart for katekesen skoleåret 2012/2013

Velkommen til et nytt år med katekese og konfirmantundervisning
i St. Hallvard menighet!

Velkommen også til alle nye og «gamle» kateketer som allerede har
hatt et første møte og gleder seg til å møte katekesebarna. Dere får ha
lykke til og Guds velsignelse i deres tjeneste!

Bilde (over) fra katekersamling 23. august.

Alle familier med barn som går i 1.-10. klasse skal nå ha fått brev i posten med informasjon om katekese og konfirmantkurs. Har du ikke fått brev? Ta kontakt!
Invitasjonsbrev og påmeldingsskjemaer ligger også på menighetens nettsider sthallvard.katolsk.no.

Oppstart for undervisningen i september 2012:
1. klasse: 2. september rett etter familiemessen: Barnas Dag!
2.-7. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.
8. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.
9. og 10. klasse: 22. september kl 10-14. Møt opp i menighetslokalene.

Søndagsskole
På alle søndager i messene kl 11 er det søndagsskole for barn opp til Førstekommunionsalderen. Når Ordets liturgi begynner, dvs. etter «Gloria», går barna ut av kirken og inn i menighetssalen sammen med søndagsskolelæreren. Barn under 4 år skal ha voksenfølge. Her blir de kjent med evangeliet på en måte som er tilpasset barna (f.eks. dramatisering, fortelling). Barna synger og ber sammen. Til nattverden går barna tilbake inn i kirken. Vel møtt! OBS: Det er ikke søndagsskole i familiemessen 1. søndagen i måneden!

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag. Tlf 2330313/ 48957391/ e-post: angelika.wimmer@katolsk.no