Tilbud til familier, barn og unge

Barnas dag!

Søndag 2. september er det Barnas dag og alle barn og voksne inviteres derfor til Familiemesse. Etterpå blir det kirkekaffe, med litt overraskelser til barna. Vi ønsker at alle får en fin søndagsformiddag sammen i menigheten.

Hjertelig velkommen!
Hilsen Søndagskolelærerne

Søndagsskole

På alle søndager i messene kl 11 er det søndagsskole for barn opp til Førstekommunionsalderen. Når Ordets liturgi begynner, dvs. etter «Gloria» og åpningsbønn, går barna ut av kirken og inn i menighetssalen sammen med søndagsskolelæreren.Barn under 4 år skal ha voksenfølge. Her blir barna kjent med evangeliet på en måte som er tilpasset barna (f.eks. dramatisering, fortelling). Barna synger og ber sammen. Til nattverden går barna tilbake inn i kirken. Vel møtt!

OBS: Det er ikke søndagsskole i familiemessen, 1. søndagen i måneden!