Katekesen starter lørdag 8. september kl 10.00

Vi minner om oppstart for undervisningen i september 2012:

2.-7. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.

8. klasse: 8. september kl 10-14. Møt opp i den store menighetssalen.

9. og 10. klasse: 22. september kl 10-14. Møt opp i menighetslokalene.