Flere nye på kurs i katolsk tro

Som vi skrev for en liten stund siden, ble det i starten av september startet opp et informasjonskurs om katolsk tro:

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kir¬kes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Troskurs på norsk er annenhver mandag, første gang 3. september.

3. september kom det 11 nye deltakere, og med de fem som fortsetter fra før somemrferien (som startet etter nyttår, og skal gå fram til jul) er det nå 16 stykker. Men det er fortsatt plass til flere!

LES MER OM KURSET HER.

Det engelske kurset er så langt blitt et kurs katolikekr som trenger å forberedes til konfirmasjon. De møtes også på litt andre dager enn bare mandager, så kontakt p. Oddvar Moi om du er interessert i dette kurset.