Ekteskapskurs starter opp

Kommende onsdag (19/9) starter høsten ekteskapskurs på norsk opp. På våre nettsider kan man lese om dette kurset, bl.a.:

Går du med gifteplaner i 2012 eller 2013? Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen finner sted, enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder fra kl. 18.30 – 20.00 (Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til å delta i.). ….

Et polsk ekteskapskurs starter også opp i disse dager, kontakt p Janusz Fura om dette kurset.