Menighetsrådet i St. Hallvard 2012-14

St. Hallvard menighetsråd for har konstituert seg. Ny leder for menighetsrådet er Darko Wakounig med Arthur Haakonsen som nestleder. Etter nye retningslinjer fra bispedømmet, skal menighetsrådets leder representere i PRO. Den nye lederduoen ønsker at nestleder innehar dette verv. Dette må det søkes om.

De øvrige menighetsrådsmedlemmer er Mary Adahada, Johan Amalthas, Svein Berbu, Per Jespersen, Mahendran Mariampillai, sr. Aleksandra Michalska, Vera Olsnes og Olec Raczkowski. Sogneadministratoren har utnevnt Ferdinand Männle og Aasmund Vik til menighetsrådet.

Det avtroppende menighetsrådet vil bli behørig takket for sin innsats når de har avholdt menighetens årsmøte hvor de legger fram sin perioderapport