SØNDAGSBLADETS ANDRE SOMMERUTGAVE

VI ØNSKER DERE ALLE EN FORTSATT GOD SOMMER OG HILSER SPESIELT TIL VÅR NABOMENIGHET, ST. OLAV, SOM SNART FEIRER SIN PATRON.

søndagsbladsommerutgave 23.07-13.08