Tradisjonelle latinske søndagsmesser i St Hallvard kirke

Disse tradisjonelle latinske søndagsmessene er blitt feiret én eller to søndager i måneden i Oslo de siste 4 år, for det meste i St Joseph kirke i Akersveien, sent søndag kveld.

Fra og meg søndag 23. september flyttes disse messene til St hallvard kirke kl 14.30. De feires vanligvis 2. og 4. søndag hver måned, og datoene for høsten er følgende: 23. september, 14. oktober, NB 21. oktober, 11. november, 25. november, 9. desember, 23. desember

Les mer om disse messene her.