Fra Søndagsbladets OPPSLAGSTAVLE

Husk Caritas-søndag 30. september!
Da går alle søndagens kollekter til Caritas.

St. Elisabethhjemmet på Nordstrand har ledige boenheter for eldre. Søstrene tilbyr 28 kvm inkludert dusjbad og wc. Leiesummen dekker bl.a. middag, oppvarming og øvrig elutgifter, rengjøring av fellesarealer og vedlikehold av utendørs arealer. Leietaker må selv sørge for øvrige måltider og renhold av egen leilighet. Kontakt Elisabethsøstrene tlf. 23384400

KATOLSK AKADEMI
Lørdag 22.september kl 11:00 – 15:00 i Mariagården:
Den hellige Augustin. Kirkefader, teolog og ordensgrunnlegger.
Innleder: Professor Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo

KATOLSK TRO OG LIV – Introduksjonskurs
Lørdag 22. september kl 12:00 – 15:00 i St. Dominikus. Gud i teologien & Gud i dagens Norge v/Eskil Skjeldal «Katolsk praksis» – Kirken som møtested med Gud, kirkerommet og symbolikken v/sr. Katarina Pajchel.
Øvrige kursdager i høst: 27. oktober og 8. desember