SØNDAGSBLADET FOR 19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

søndagsbladsommerutgave rev. utgave -13.08