HALLVARDSVAKA NR 2

SISTE NUMMER AV HALLVARDSVAKA ER SNART I POSTKASSEN TIL DERE SOM BOR INNENFOR ST. HALLVARD MENIGHETS GRENSER. BLADET INNEHOLDER MANGE GODE OG LESVERDIGE INNLEGG I TILLEGG TIL NYTTIG INFORMASJON OM HVA SOM FOREGÅR I MENIGHETEN.204439 Hallvardsvaka LR