Årsmøte søndag 16. september

Menighetsrådet 2010 -2012 avholdt Årsmøte søndag 16. september i menighetsalen. Møtet ble ledet av avtroppende leder Jan Willem Kopperud. Han gikk igjennom perioderapport for funksjonstiden 2010 -2012. Representanter fra ulike grupper i menigheten presenterte sine grupper og sitt virke.