Rydding av menighetens skap og gjemmer!

Det har tidligere vært anmodet om å rydde skap som sjelden er i bruk. Lite har
skjedd. Til alle grupper som har lagret ting i skap i Speiderkjelleren eller andre
steder i menighetslokalene, og som vet at skapene ikke lenger brukes, må
snarest tømme skapene. Gi gjerne beskjed til kontoret at din gruppes skap ikke
lenger benyttes. Speiderkjelleren skal ryddes og klargjøres for ungdommene
våre . Staben går igjennom skapene onsdag 26. september. Alt som ikke er
hentet innen denne dato blir kastet.