30. september: Caritas-søndag og høsttakkefest

HØSTTAKKEFEST
Caritassøndagen vil etter tradisjonen også i år være en høsttakkefest. Barn bærer frem gaver som blir velsignet i begynnelsen av høymessen. Gavene vi så bli auksjonert bort på kirkekaffen til inntekt for Caritas. Nå har vi en mulighet tll å støtte Caritas gjennom kollekter, kirkekaffe og auksjon.

Vi ber om at alle tar med noe av høstens grøde. Gavene leveres i menighetssalen i god tid før messen, og barn som vil være med å bære dem frem møter i menighetssalen.

CARITAS SØNDAG 30. SEPTEMBER
Alle søndagens kollekter går til Caritas.