Katekese skoleåret 2012/2013

Velkommen til et nytt år med katekese og konfirmantundervisning i St. Hallvard menighet!

Alle familier med barn som går i 1.-10. klasse skal ha fått brev i posten med informasjon om katekese og konfirmantkurs. Har du ikke fått brev? Ta kontakt!

Invitasjonsbrev og påmeldingsskjemaer ligger også på menighetens nettsider sthallvard.katolsk.no.

De søte barna i 2. klasse og i 4. klasse trenger kateket. Kan du tenke deg å møte dem én lørdag i måneden og bidra til trosformidlingen – sammen med en annen voksen i klassen – ta kontakt!

Neste undervisningsdager:
1. klasse: 7. oktober rett etter familiemessen, lille menighetsal.
2.-8. klasse: 13. oktober kl 10-14
9. og 10. klasse: 20. oktober kl 10-14. Møt opp i menighetslokalene.

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag. Tlf 2330313/ 48957391/ e-post: angelika.wimmer@katolsk.no