Pavens bønneintensjoner

Pavens bønneintensjoner for februar 2013

Generell intensjon:
At migrantfamilier, særlig mødrene, må ledsages og støttes gjennom sine vanskeligheter.

Misjonsintensjon:
At mennesker i krig og konflikt må gå foran på veien mot å bygge en fredelig fremtid.

—————————————————

Se alle pavens bønneintesjoner her: http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner