Åpent hus!

Hver første og tredje torsdag hver måned er det Åpent hus i menighetssalen klokka 18:30, rett etter kveldsmessen.

Her møtes vi til en kaffekopp og en uformell prat om stort og smått som angår katolsk tro.
Ofte tar vi opp temaer som har tilknytning til kirkeårets fester og helgener. Denne våren tar vi ellers for oss emner fra Livgivende tegn, en bok av Scott Hahn, som omhandler ulike katolske skikker og deres bibelske røtter. Vi bruker boka kun som utgangspunkt for samtale, og det er naturligvis ikke noe forutsetning at du har eller har lest denne boka.

På Åpent hus kan du treffe både katolikker med mangeårig fartstid og ganske ferske konvertitter, og vi vil gjerne knytte til oss flere deltagere. Spesielt velkomne er dere som går på menighetens troskurs. Det er ingen påmelding, og du trenger selvsagt heller ikke møte opp hver gang.

Åpent hus er en del av menighetens caritative arbeid, og vi ønsker å være et møtested for å lufte tanker om tro og tvil, og ikke minst for å lære av hverandre.

Velkommen!