NY ADRESSE

Nytt HALLVARDSVAKA kommer en av de første dagene i mars. Hvis du har flyttet, vennligst meld ny adresse til menighetskontoret.