Palmegrener

Det er nå satt ut kurv bak i kirken til innsamling av fjorårets palmegrener. Palmegrenene må legges i kurven i god tid før askeonsdag som er onsdag 13. februar.