Kirkekaffe

Mange grupper i menigheten er veldig flinke til å bidra med å arrangere kirkekaffe. Det setter vi alle stor pris på! I lange perioder er også kirkekaffe-listen fulltegnet for lange perioder. Det er vi også svært takknemlige for. Nå er vi inne i en periode hvor det har vært litt tungt å fylle listen, og vi har stor forståelse for at noen av dere har bidratt mye og er litt slitne.