Bispevisitas 24. og 25. mars

I anledning biskops Bernts visitas i vår menighet, håper vi at noen kan bake kaker. Hvis du har anledning til å bake, vennligst ta kontakt med menighetskontoret. Kaker som er lagt ferdige på fat, kan leveres i menighetsalen søndag morgen 24. februar. Kaker som leveres hele, må leveres lørdag 23. februar til avtalt tid. Tidspunktet avtaler du med menighetskontoret når du melder fra at du kan bake.