Troens år i St. Hallvard kirke

St. Hallvard kirke feirer Troens år med flere arrangementer i vårsemesteret. Vi ønsker å invitere alle til å delta i disse arrangementene.

16. februar 2013 – Troens dag i Troens år

En dag til inspirasjon og refleksjon
kl 11.00 Messe og deretter Inn legg og diskusjoner i menighetssalen v/ P Janusz Fura, p Jon Atle Wetaas og NUK’s representant Kristina Voigt. Lunch vil bli servert. Dagen avsluttes med Vesper.

13. mars 2013 – Katolsk Forum i St. Hallvard

kl 18.00 Messe med påfølgende samling i menighetssaken: sr Anne Lise Strøm, Lunden kloster; “Maria Jesu mor og Kirkens mor, vår mor.”

10. april 2013 – Katolsk Forum i St. Hallvard

kl 18.00 Messe med påfølgende samling i menighetssalen: Mette Nygaard: “Om gamle og nye pilegrimsmål”. I dag ser mange på pilegrimsreiser som et kjekt og atletisk feriemål, men den store magneten for mange mennesker, både før og nå, er å nå frem til et hellig sted som gir sælebot for både kropp og sinn”.

15. mai 2013 – St. Hallvardsdagen

kl 11.00 Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig

kl 18.00 Vesper i ruinparken, St. Hallvardruinene

kl 19.00 Konsert i menighetssalen m/ pianist Wolfgang Plagge og fiolinist Annar Follesøe