Søndagsbladet for 20. jan. 2019

 

søndagsblad 190120

VIKTIG INFORMASJON

Fra og med mandag 28. januar 2019 blir kirken og kapellet stengt pga. rehabilitering og den store menighetsalen vil bli brukt til å feire messene både på søndager og hverdager. Alle må være forberedt på endringer når det gjelder messetider og bruk av salene. Samtidig vil vi be alle i vår menighet om forståelse og tålmodighet mens arbeidet foregår.

Bildet kan inneholde: en eller flere personer, folk som sitter, bord og innendørs