Tilbakemelding til menighetsrådet

OPPFORDRING FRA menighetsrådets formann Darko Wakounig!

Synes du at det er en del ting som bør gjøres annerledes her i St. Hallvard menighet?

Har du ideer til menighetsarbeidet og trenger en arena til å realisere dem? Vil du gjerne hjelpe til med å stake ut veien videre i en menighet i vekst og med mange spennende utfordringer? Eller har du rett og slett lyst til å bli kjent med hyggelige mennesker og planlegge og realisere mange forskjellige ting med dem? Da er frivillig arbeid i et av menighetsrådets forskjellige utvalg det riktige for deg!

Om du er opptatt av karitativt og diakonalt arbeid eller liker å organisere arrangementer, om du synes det er givende å drive med barne- og ungdomsarbeid eller er engasjert i liturgien, ta kontakt med menighetsrådets sekretær Annema Riiser (AnneMa.Riiser@katolsk.no) eller leder Darko Wakounig (darkowakounig@yahoo.com) og sett ditt preg på menighetens aktivitete