Tilbud til familier, barn og unge

Katekese/konfirmantundervisning 2.-10. klasse:
2.-7. klasse: lørdag 9. mars
9. og 10. klasse: lørdag 16. mars
8. klasse på tur til Mariaholm 15.-17. mars

Foreldremøte om årets førstekommunion
lørdag 9. mars kl 10.15, store menighetssal

Familiekorøvelse den 11 mars fra 17.30 til 18.

Foreldremøte om konfirmasjon i mai
søndag 17. mars etter messen kl 11, lille sal, 2. etasje.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Mandager kl 18.30 (etter messen kl 18). Vel møtt!

Påskeleir/konfirmantleir med NUK

Hvert år i den stille uke arrangerer NUK leirer for dem som skal konfirmeres samme år. 2013 er slett ikke noe unntak, og i tidsrommet 24.-31. mars (palmesøndag til 1. påskedag) er det duket for to fantastiske leirer i Østlandsområdet. Vi inviterer deg som konfirmant til å delta på en uke du sent kommer til å glemme. Har du spørsmål kan du ta kontakt med NUK-kontoret: Tlf.: 23 21 95 40 eller på mail nuk@nuk.no.

Tur til Trondheim med St. Hallvard Ungdomslag
SHUL arrangerer tur til Trondheim 5 til 7.april for å besøke ungdomslaget der.

Familiehelg
Vi arrangerer familieleir 31. mai til 2. juni på Mariaholm. Meld dere på hos audun.drivenes@katolsk.no. Mere informasjon kommer snart.

Katekesekoordinator angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13.
Barne- og ungdomsarbeider audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 23303200/03 el 40436427.