Familiemesse og samling for første klasse

Søndag 7. april er første søndag i måneden og som vanlig familiemesse (kl 11.00), og da er det også som vanlig et undervisningsopplegg for førsteklassinger etter messen.