Møte om frivillig arbeid i kirken

Vi oppfordrer alle som er interessert i kirkens arbeid å komme til et møte etter messen kl 18:00 tirsdag 9. april 2003 i lille menighetssal. Der vil vi ta opp viktige prosjekter som ligger foran oss. Menighetsrådet er opptatt av at vi skal få til et godt samarbeide mellom ulike grupper i menigheten.

Menighetsrådet tatt initiativ til et nytt nasjonalt utvalg. Dette skal bidra til at menighetens ulike grupper blir bedre kjent med hverandre, og er ment å styrke det indre samhold i menigheten. Vi har også andre utvalg som har et aktivt og interessant arbeid. Dette vil det bli orientert om.

Velkommen til møtet!