Tilbud til familier, barn og unge

Katekese/konfirmantundervisning
1. klasse: søndag 7. april etter familiemessen
2./ 5./ 6./ 7./ 8. klasse: lørdag 13. april kl 10-14
9. og 10. klasse: lørdag 20. april kl 10-14
(OBS: Ikke katekese for 3. og 4. klasse i april!)

Katekesehelg for 3. og 4. klasse, 27.-28. april, Mariaholm
Påmelding til Angelika Wimmer. Frist 10. april.

Førstekommunionsklasse 3B
Foreldremøte med klassens kateketer søndag 7. april etter familiemessen, i kirken.

SHUL – Sankt Hallvard ungdomslag 13+++
Vi møtes første mandag, 8 april, etter påske klokken 18:30 eller i messen kl 18:00. Alle ungdommer i menigheten er velkommen.

Har du lyst til å bli speider?
Vi planlegger å starte en katolsk speidertropp i Oslo fra og med høsten 2013. Så om du er glad i friluftsliv og i å være ute, er det bare å ta kontakt med audun.drivenes@katolsk.no

Familiehelg
Vi arrangerer familiehelg 31. mai til 2. juni på Mariaholm. Meld dere på hos audun.drivenes@katolsk.no. Mere informasjon kommer snart.

Katekesekoordinator angelika.wimmer@katolsk.no / telefon 23303200/13.
Barne- og ungdomsarbeider audun.drivenes@katolsk.no/ telefon 23303200/03 el 40436427.