Betalingsterminal

Vi anbefaler bruk av betalingsterminalene! Husk at du kan betale både kollekt og kirkebidrag i betalingsterminalen bak i kirken. Dermed er du ikke avhengig av å ha med deg kontanter til kirken. Det gjør det enklere for kollekttellingen også når pengene går rett inn på konto.