KIRKEKAFFE

Synes du det hyggelig med kirkekaffe? Eller er det hyggeligere å gå med utvalgte venner til Lyst? Selvsagt er det hyggelig å treffe venner på Lyst av og til, men jeg har en liten fornemmelse av at noen også av og til snur litt skuffet i døren til menighetssalen: Ikke kirkekaffe i dag heller?!
Jeg vet at du er klar over at noen på frivillig basis påtar seg arbeidet med å forberede og servere kirkekaffe. Dette gjør de for kirken ,og det er av stor betydning for trivselen i menigheten. Vi er svært takknemlige for at noen påtar seg oppgaven!

Nå i sommerferien har det ikke vært kirkekaffe, mange er bortreist og behovet er heller ikke så stort kanskje. Nå nærmer høsten seg. Da kan det jo være hyggelig å treffe kjente over en kopp kaffe igjen.
Da oppfordrer jeg dere til å skrive dere på kirkekaffelisten i menighetssalen. Ellers blir det ikke kirkekaffe før Søndagsskolen arrangerer kirkekaffe 1. september! Det gleder vi oss til, men det er jo litt lenge å vente, ikke sant?