Notiser første uke i august

Messe på tamil feires i St Johannes menighet, Bredtvetveien 12, søndager kl 17:00

Sommertid på kontoret fra 15.juni -15.august. Kontoret vil i dette tidsrommet ha åpningstid fra kl 10:00- 14:00

Referat fra menighetsrådsmøte 29. mai henger i menighetsalen.

Ikke glem å sette dere opp på kirkekaffelisten.

Siste frist for stoff til Hallvardsvaka nr 3 er 1. august.

Maria-prosesjon 17. august i anledning Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Prosesjonen starter kl 16:45 fra St. Hallvard. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00