Aktiviteter til høsten

Kontaktklubben starter opp etter ferien med vanlige treff onsdag 21. august.

Vi minner om sommermiddag med Fransiskushjelpen 14. august.

Konfirmantundervisning starter onsdag 4. september

Ekteskapskurs starter torsdag 19. september

Troskurs: oppstart 9. september 18:30 – 20:15 (ca)

Katolsk Forum har møte i september. Dato følger senere.

Åpent hus starter opp 15. august