Oppdatert informasjon om katekese

Menigheten har de siste 10 dagene sendt ut mange hundre brev til ungdommer og foreldre, men informasjon om kommende års katekese.

På nettsidene for barnas katekese og konfirmantundervisning kan man nå lese disse brevene. datoene for kommende års katekese er også oppdatert og (skal være) korrekt på disse sidene.