Informasjon om messer på Nesodden

Vi sendte nylig ut invitasjonsbrev til våre medlememr i Nesodden kommune og nordre del av Frogn kommune, med bl.a. dato for alle messene der (i Skoklefall kirke) – vanligvis 1. og 3. søndag hver måned kl 13.30. Brevet kan leses her: http://sthallvard.katolsk.no/nesodden.htm

Og datolisten ser slik ut:

Datoene for messene i Skoklefall kirke søndager kl 13.30 skoleåret 2013-14 er:

18. august
1. september – 15. september
6. oktober – 20. oktober
3. november – 17. november
1. desember – 15. desember – 24. desember kl 23.15 (julenatt)

(Ingen messe søndag 5. januar) – 19. januar
2. februar – 16. februar
2. mars – 16. mars
6. april – 20. april (påskedag)
4. mai – 18. mai
1. juni – 15. juni
(Ingen messer i juli måned)