Åpent hus- St. Hallvard våren 2014.

ÅPENT HUS m/kirkekaffe etter kveldsmessen følgende torsdager våren 2014:

16.januar
06. og 20. februar
06. og 20. mars
03. og 24. april
05. og 19. juni

«Åpent Hus» ønsker å være et møtested for samtale om livet som katolikk i dagens samfunn. Kom innom dersom du er ny i menigheten eller har lyst til å bli kjent med andre menighetsmedlemmer.

VELKOMMEN