Tilbud til familier, barn og unge

Katekese 2.-7. klasse:
Neste katekesedag er lørdag 11. januar kl 10-14. Katekesemessen begynner kl 13. Vel møtt!

Konfirmantundervisning 2013/2014
8. klasse: 15./16. januar
9. klasse: 22./ 23. januar

Familiekoret
Neste øvelse 13. januar kl 17.30-18.30.
Dersom det er ønskelig at vi spiser sammen før øvelsene starter,
bes foreldrene ta kontakt på audun.drivenes@katolsk.no