Adventsaksjonen 2013

Adventsaksjonen innbrakte totalt kr 35 304.
Flott resultat – tusen takk til alle som bidro