Notiser i søndagsbladet 19. januar

* Hallvardsvaka har deadline 1. februar. Har du noe du ønsker å dele med oss andre? Send det til menighetskontoret. Vi vil også gjerne ha fotos fra menighetens liv og levnet. Vi setter pris på å få det tilsendt digitalt.

* Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten! Alle kaffetørste kirkegjengere blir veldig glade hvis dere er like flinke til å fylle opp listen i 2014. Takk skal dere ha!

* Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.