Notiser i søndagsbladet 26/1

NOTISER:

– Hallvardsvaka har deadline 1. februar. Har du noe du ønsker å dele med
oss andre? Send det til menighetskontoret hallvardsvaka@katolsk.no . Vi vil også gjerne ha fotos fra menighetens liv og levnet. Vi setter pris på å få det tilsendt digitalt.
– Tirsdag 28. januar kl 1900 blir det storbyforum i Grønland kirke. Innleder blir Mian Tayyib som tar oss med til Punjab. Vi får innblikk i landsbylivets gleder og utfordringer. (kvelden blir på norsk)
– Tusen takk til alle dere som nå er i ferd med å fylle kirkekaffelisten! Alle kaffetørste kirkegjengere blir veldig glade hvis dere er like flinke til å fylle opp listen i 2014. Takk skal dere ha!
– Barnevogner må ikke bringes med inn i kirkerommet. De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken.