FAMILIEKORET I ST. HALLVARD KIRKE

FAMILIEKORET I ST. HALLVARD KIRKE – “HABAKO”

Hver annen mandag i St. Hallvard kirke skjer det noe spennende fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Det er øvelse for familiekor. Vi øver for å prise Gud med våre stemmer. Vi lærer oss også å ta aktivt del i liturgien, dvs. Den Hellige Messe. Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene som er første søndag i måneden.
Vi har det veldig gøy sammen. Vil du være med??? Bare kom!!! Du er hjertelig velkommen.

I vår øver vi på følgende dager:

24. februar
2. mars familiemesse, 10. mars, 17. mars, 31. mars
6. april familiemesse, 28. april
4. mai familiemesse, 12. mai, 26. mai
1. juni familiemesse, 16. juni sommeravslutning

Du er hjertelig velkommen. Har du spørsmål ta kontakt med: sr. Faustyna tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no eller audun.drivenes@katolsk.no.