Fra søndagsbladet 9. mars

Notiser:

– Husk å støtte fasteaksjonen. Ta gjerne med fastebøsse fra kirken i dag.

– 15. mars kl 16:30 avholder Oslo veterankor konsert i St. Hallvard kirke. kaffeservering i menighetsalen etterpå.

– Katolsk forum- Asker og Bærum – søndag 16. mars: Al Mukhales-senteret i Syria.

– 8. klassekonfirmantene reiser på weekend til Mariaholm 14.-16. mars