Kontorets åpningstider

Kontoret er vanligvis betjent mellom kl 09:00 og 15:00

Mellom 15. juni og 15. august vil menighetskontoret ha sommertid og være betjent mellom kl 10:00 og 14:00