Sommeren i St Hallvard

Søndagsbladet kommer ut med et fellesnummer for slutten av juni og juli måned, der bl.a. sommerens søndager er listet opp:

22. juni
Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 723

1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16b
Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem.
2. lesning: 1 Kor 10, 16-17
Evangelium: Joh 6, 51-58

29. juni
Festen for De hellige apostler Peter og Paulus, messeboken s. 868

1. lesning: Apg 12,1-11
Omkved: Til jorderiks ende når deres ord
2. lesning: 2 Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Matt 16,13-19

6. juli
14. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 542

1. lesning: Sak 9, 9-10
Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.
2. lesning: Rom 8, 9.11-13
Evangelium: Matt 11, 25-30

13. juli
15. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 550
1. lesning: Jes 55, 10-11
Omkved: Sæden falt i god jord og bar frukt.
2. lesning: Rom 8, 18-23
Evangelium: Matt 13, 1-23 (eller v 1-9)

20. juli
16. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 559

1. lesning: Visd 12, 13.16-19
Omkved: Herre, du er tilgivelse og godhet.
2. lesning: Rom 8, 26-27
Evangelium: Matt 13, 24-43 (eller v 24-30)